ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายมะตารอยี บีรู
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2015
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 116529
Page Views 196481
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 60 ครูบุคลากร เริ่มปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียน ครูบุคลากร
04 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมชี้แจงการจัดทำโครงการ
โรงเรียน วิชาการ
08 พ.ค. 60 นักเรียนเก่าหญิงรับหนังสือเรียน
โรงเรียน เจ้าหน้าที่หนังสือ
09 พ.ค. 60 นักเรียนเก่าชายรับหนังสือเรียน
ห้องหนังสือ เจ้าหน้าที่หนังสือ
10 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล1
แผนกอนุบาล ครู-พี่เลี้่ยง และเจ้าหน้าที่โครงการ
11 พ.ค. 60 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่1/2560
อาคารอเนกประสงค์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
15 พ.ค. 60 เปิดเทอมใหม่ ประจำปีการศึกษา1/2560