ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของสถานศึกษา 
อักษรย่อของโรงเรียน  ส.ศ.อ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

คือ คัมภีร์อัลกุรอาน อันหมายถึงธรรมนูญสูงสุดของศาสนาอิสลามที่กำหนดแนวทางให้มุสลิมทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเปลวไฟจากเทียนไข อันหมายถึง แสงไฟส่องสว่างนำทางชีวิต

สีประจำโรงเรียน

                        เขียว – ขาว        :           สีประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

                        เขียว                 :           ร่มรื่น ร่าเริง ความสดใส

                        ขาว                   :           ความมั่นคง ความเฉลียวฉลาด

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.76 KB