ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายมะตารอยี บีรู
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2015
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 116513
Page Views 196465
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียน

           "ใฝ่เรียนรู้ มั่นปฏิบัติ สู่การเผยแผ่"

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ เทียบพร้อมด้วยคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข