ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายมะตารอยี บีรู
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวรอบียะ บีรู
ผู้จัดการ

นางสาวอามีเนาะ บีรู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอับดุลเลาะ สนิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายอิบรอเฮง ยีเงาะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมูฮำหมัดรุสดี ปูเตะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ

นางสาวซาแลฮะ เดง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล