ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นางสาวอามีเนาะ บีรู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอายือมะ หะมะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอาหามะ มะซะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา

นายมาหามะนอรี แซซอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวแวนูรียะห์ ลันจา
หัวหน้าฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล

นางสาววัรดะห์ เจะหะ
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา

นางสาวเจะยาวาเฮ หะยีดอเลาะ
เลขานุการฝ่ายวิชาการ

นางสาวฮานาน รอกา
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวซูนีต้า มะลี
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวยาวาเฮ เซ็งมิง
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวฮาสน๊ะ เต๊ะ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวอุสนีดา สะอิ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวฮารีนา อาแซ
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวฮายาตี ปะจิ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายดุลรอซะ มาแห
หัวหน้างานกิจกรรม

นางสาวหัสนา สุเด็น
ผู้ช่วยงานปกครอง