ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวรอซีดะห์ บีรู

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรอกีเย๊าะ สะนิ
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวสารีนา ลันจา
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวสีตีอายา มะลี
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวนูรฮาซามี แมเฮาะดำ
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวแวอานัสรี เร๊ะดือแม
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวสะดียะห์ หะแว
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวสูฮัยนี ยาลาแว
วิชาการ(แผนกอนุบาล)

นางสาวนูตาสนิล สาและ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอีมาน ดาโอ๊ะ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพาตอนะ มะเส็ง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนูรีดา สะแลแม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวคอลีเยาะ บือราเฮง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวซูรียานี มะลี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวพาดีละห์ เจะแม็ง
ครูพี่เลี้ยง

นางซารีพ๊ะ ดอฆอ
ครูแผนกอนุบาล

นางสาวนายีฟะฮ์ ดอรอแมง
ผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคล

นางสาวอัสยะ ดอรอแมง
การเงิน