ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายมะตารอยี บีรู
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดรูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2015
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 116527
Page Views 196479
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวซัมรา สาและ
ครูสามัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมูรณี ตาเฮ
งานวัดผลประเมินผล,ครู

นางสาวพาฎีละ เจ๊ะเลาะ
ครูสามัญ

นายมันโซร์ เจะโมง
ครูสามัญ

นางสาวดาอีซา สะแม็ง
ครูสามัญ

นางสาวนาฟียะ สาและ
ครูสามัญ

นายอับดุลการิม เจะอาแซ
ครูสามัญ