ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรูไซนี สานิ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรีซาร์ เจ๊ะมิ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซูฟียะห์ หามะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซารีพะห์ นิฮะ
ตำแหน่ง : เหริญญิก
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซาสียะห์ ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรายยา มะลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารีนา ปะเงาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นาวสาวนูรียะห์ สาหะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีมะห์ สือนิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาซีลา เวาะลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวซูไวบะห์ ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคูซัยมะห์ มาแห
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยาวารี สาเมาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัฟนัน เจ๊ะปิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรียะห์ สาแมง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟารีดะ ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม/กีฬา
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาซึเตาะ อาแวยามู
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม/กีฬา
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสะดียะห์ หะยีมะเด็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม/กีฬา
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาแอเสาะ มะลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม/กีฬา
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาแอเสาะ สือนิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกามีลา เจ๊ะมะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามีเนาะ ลาเตะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรายยา สามะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.6/3